ห้องพ่นสีสำรับงานพ่นสีชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ พร้อมระบบอบสีอัตโนมัติ สามารถพ่นและสไลด็เข้าห้องอบต่อได้เลย โดยชิ้นงานไม่โดนฝุ่นปนเปื้อน
Visitors: 8,841