ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ

ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ ( Water curtain spray paint booth ) หรือ บู๊ทพ่นสีระบบม่านน้ำ 

        หลักการทำงาน คือ  การใช้ม่านน้ำ ในการดักจับละอองสี ที่ไม่ติดชิ้นงาน ให้มาลงน้ำที่ถังน้ำด้านล่าง เพื่อให้น้ำ

ทำการซับกลิ่นสี กลิ่นทินเนอร์ ก่อนที่ มีการดูดลมออก ผ่านการสเปร์ยน้ำหลังม่าน และ ชุดดักละอองสีอีกชั้น

ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอกต่อไป

        โดย ทางบริษัทฯ สามารถทำห้องพ่นสีได้ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ตามประเภทชิ้นงาน และพื้นที่ใช้งาน ระบบควบคุม

สามารถออกแบบ ให้ป้องกันฝุ่นละอองจากภายนอกเข้ามาภายในห้องไม่ได้ โดยการออกแบบให้ความดันภายในห้อง

มีค่าเป็นบวก และยังสามารถออกแบบระบบห้องพ่นสีให้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ด้วย


  • ภายในห้องพ่น อบสีระบบฟิลเตอร์ (Small).jpg
    ห้องพ่นสีระบบแห้ง ( Dry paint booth ) หรือ บู๊ทพ่นสีระบบฟิลเตอร์ ( Filter spray paint booth ) หลักการทำงาน คือ การใช้ชุดพัดลมทำการดูดละอองสี ที่ไม่ติดที่ชิ้นงาน ให้มาติดที่ ฟิลเ...

  • ไลน์พ่นอบสีม่านน้ำ.jpg
    ระบบไลน์พ่นสี ( Line painting system ) บริษัทฯ สามารถออกแบบและติดตั้ง ระบบไลน์พ่นสี, ระบบอบสี, ระบบขัดชิ้นงาน โดยสามารถทำได้ทั้งแบบ ระบบไลน์พ่นสี แบบแขวน ( Overhead conveyor ) ...

  • บู๊ทพ่นสีฟิลเตอร์.jpg
    บู๊ทพ่นสีระบบฟิลเตอร์ ( Dry paint booth ) บู๊ทพ่นสีระบบฟิลเตอร์ ( Filter spray paint booth ) หรือ บู๊ทแห้ง เป็นระบบสำหรับดักละอองสีและดูดกลิ่น สำหรับงานพ่นสีน้ำ, สีน้ำมัน , งานพ่นเ...
Visitors: 39,171