การแบ่งประเภทของห้องพ่นสี

                                       การแบ่งประเภทของห้องพ่นสี

ห้องพ่นสี, ตู้พ่นสี, บู๊ทพ่นสีสำหรับงานอุตสาหกรรม แบ่ง ได้ 2 ประเภทหลักๆ คือ

 

1. ห้องพ่นสีระบบม่านน้ำ ( Water curtain spray paint booth )

เหมาะสำหรับงานพ่นสีเกือบทุกประเภท ทั้งสีน้ำ , สีน้ำมัน หรืองานพ่นสีที่มีความเหนียวสูง, สีรองพื้น หรือ ปริมาณการพ่นเยอะ

หลักการ คือ ใช้น้ำเป็นตัวดักจับละอองสี และ ซับกลิ่นสี, กลิ่นทินเนอร์ ก่อนปล่อยอากาศที่ผ่านการบำบัดออกสู่บรรยากาศภายนอก

โดยน้ำที่ใช้ในระบบ จะเป็นการใช้น้ำหมุนเวียนแบบระบบปิด โดยมีการเปลี่ยนน้ำใหม่ มีสังเกตุว่ามีกากสีเยอะ โดยน้ำที่ออกจากถังน้ำ

ต้องผ่านการบำบัดที่ถูกวิธี ก่อนปล่องลงรางน้ำสาธารณะต่อไป

 

2. ห้องพ่นสีระบบฟิลเตอร์, ห้องพ่นสีระบบแห้ง ( Dry spray paint booth )

เหมาะกับการพ่นสีที่ไม่มีความเหนียวหรือหนืด มากนัก หรือพ่นสีเก็บรายละเอียดเล็กน้อย แต่สะดวกในการบำรุงรักษา

หลักการ คือ การใช้ฟิลเตอร์ ( Paint arrestor Filter ) เป็นตัวดักละอองสี ที่ไม่ติดชิ้นงาน แล้วผ่านชุด คาร์บอนจับกลิ่น ( Carbon Filter,

Activated carbon ) ก่อนปล่อยออกสู่บรรยากาศภายนอก โดยเมื่อแรงลมดูดลดลง แสดงว่ามีการตันที่ฟิลเตอร์ ควรทำการเปลี่ยนฟิลเตอร์ใหม่

เพื่อให้สามารถพ่นงานได้เต็มประสิทธิภาพ ฟิลเตอร์ที่มีละอองสีติด ควรได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธี

 

* โดย ห้องพ่นสีทั้ง 2 ประเภท สามารถประยุกต์ออกแบบทำได้ ทุกขนาด ทุกรูปแบบ ให้เหมาะสมกับประเภทชิ้นงานที่พ่นและขนาดพื้นที่ใช้งาน

 

Visitors: 33,840