ห้องพ่นสี จำเป็นสำหรับงานพ่นไหม ?

ความจำเป็นของห้องพ่นสี

             ในวงการอุตสาหกรรมทุกวันนี้ สีถูกนำมาใช้ในเกือบทุกวงการ เพื่อจุดประสงค์ต่างๆ กัน เช่น เพื่อความสวยงาม, เพื่อดึงดูดความสนใจ, เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตสินค้า หรือเพื่อป้องกันพื้นผิววัสดุจากมลภาวะต่างๆ เป็นต้น สีที่ใช้พ่นในงานอุตสาหกรรมนี้ มีทั้งสีน้ำมัน สีฝุ่นและสีน้ำ โดยในหัวข้อนี้เราจะกล่าวถึงสีน้ำมัน 

สาเหตุสำคัญที่งานพ่นสี จำเป็นต้องทำในห้องพ่นสี, ตู้พ่นสี หรือ บู๊ทพ่นสี คือ

1. เพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพ ของผู้ปฎิบัติงาน

    เนื่องจากงานพ่นสีมีอันตราย จาก 2 ส่วนหลักๆ คือ

 - ละออง ( Mist ) ได้แก่ ตะกั่ว และ โครเมี่ยม ก่อให้เกิดพิษสะสมในร่างกาย มีปัญหาากับระบบทางหายใจ, ระบบทางเดินอาหาร และเกิดอาการท้องเสียได้

 - ไอระเหย ( Vapor ) ได้แก่ Ketone, Toluene, Xylene ส่งผลต่อระบบประสาท วิงเวียนศรีษะ คลื่นไส้อาเจียร แสบคันระคายเคืองที่ระบบทางเดินหายใจ และ ผิวหนังได้ตลอดจนทำให้เกิดพิษในเลือด เป็นโรคไตได้

2. เพื่อควบคุมและลดปริมาณมลพิษ ต่อสิ่งแลดล้อม

   - มลพิษทางอากาศที่มีทั้งละออง และไอระเหย ที่เป็นอันตราย ควรได้รับการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่อากาศภายนอก 

   - มลพิษทางน้ำ

   - มลพิษจากกากของเสีย 

3. เพื่อเพิ่มคุณภาพของชิ้นงาน

    ชิ้นงานที่พ่นภายในห้องพ่นสี, ตู้พ่นสี หรือ บู๊ทพ่นสี ไม่ว่าจะเป็นระบบม่านน้ำ ( Water curtain paint booth ) หรือระบบฟิลเตอร์/ระบบแห้ง ( Dry paint booth ) ที่มีมาตรฐาน ชิ้นงานที่ได้ จะมีคุณภาพมากกว่าชิ้นงานที่พ่นกลางแจ้ง ในที่โล่ง หรือ ระบบพ่นสีที่ไม่มีมาตรฐาน 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยการลดต้นทุนวัตถุดิบในการทำงาน และ ลดเวลาในการทำงานพ่นสี

    งานที่ผ่านการพ่นในห้องพ่นสี, ตู้พ่นสี หรือ บู๊ทพ่นสี ปัญหาเรื่องเม็ดฝุ่นที่เกาะชิ้นงานจะน้อย หรือ ไม่มีเลย ทำให้ลดเวลาและแรงงานในการที่จะต้องทำงานซ้ำซ้อนอีกรอบ

 * ดังนั้น ถ้ามีการพ่นสี ห้องพ่นสีจึงมีความจำเป็นอย่างมาก ดังเหตุผลดังกล่าว *

Visitors: 37,623