ระบบไลน์พ่นอบสี

ระบบไลน์พ่นสี ( Line painting system )

       บริษัทฯ สามารถออกแบบและติดตั้ง ระบบไลน์พ่นสี, ระบบอบสี, ระบบขัดชิ้นงาน โดยสามารถทำได้ทั้งแบบ ระบบไลน์พ่นสี

  แบบแขวน ( Overhead conveyor ) , ระบบไลน์พ่นสีแบบกึ่งออโต้ ( Line painting semi auto system ) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

  ความต้องการของลูกค้า พื้นที่ และ ปริมาณงาน

Visitors: 37,623